esi

förkortning för electronically stored information.