ettvalsknapp

(radio button) – komponent i grafiska användargränssnitt som gör det möjligt att markera ett och endast ett av flera val. – Ettvalsknappar brukar se ut som en liten cirkel med text intill och används i frågeformulär i datorprogram och på webbsidor. Det finns en knapp för varje svarsalternativ. Man markerar det alternativ man väljer genom att klicka i rätt cirkel. Valet markeras med en liten prick i mitten. Väljer man ett alternativ till försvinner den första markeringen. – Namnet radio button kommer av att liknande knappar ska ha funnits på äldre radioapparater. Det finns ingen anledning att behålla anknytningen till radio på svenska, eftersom den är obegriplig för de flesta.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 4 februari 2019]