Europarådet

europeisk samarbetsorganisation som inte ska förväxlas med EU. Många länder som är med i Europarådet är inte med i EU. Europarådet ska inte heller förväxlas med EU-organen Europeiska unionens råd (”minister­rådet”) eller med Europeiska rådet. – Läs mer på coe.int.

[politik] [ändrad 14 juli 2017]