eventing

det att ett program skickar ett meddelande till ett annat program eller till en tjänst när en händelse (event) inträffar.

[programmering] [13 april 2021]