exabyte

en triljon byte – tusen petabyte. Förleden exa står för en etta följd av 18 nollor. Tusen exabyte blir en zettabyte. – Lista på kilobyte, megabyte och så vidare, se byte.

[multipelprefix] [ändrad 17 november 2017]

Dagens ord: 2012-09-05