expand

öppna, fäll ut – om listor som ingår som underavdelningar i andra listor: visa punkterna i en lista i stället för att bara visa listans namn. Detta kan man ofta göra genom att klicka på en liten trekant intill listans namn. Används i fil­kata­loger för att öka över­skåd­lig­heten och är ett alter­na­tiv till att öppna och stänga fönster. Kallas också för visa allt. Mot­satsen heter collapse (stäng, fäll ihop eller visa rubrik).

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 28 oktober 2018]