collapse

stäng, fäll ihop – om listor som innehåller andra listor: dölja innehållet i listan och bara visa listans namn. Detta kan man ofta göra genom att klicka på en liten trekant intill listans namn. Används i fil­kata­loger för att öka över­skåd­lig­heten, och är ett alter­na­tiv till att öppna och stänga fönster. Kallas också för visa rubrik (alltså visa bara rubrik). Mot­satsen heter expand (öppna, fäll ut eller visa allt).

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 6 oktober 2019]