Facebook Pay

en betaltjänst som lanserades av Facebook i december 2019. Den kan användas för vissa köp och för betalningar från person till person. Facebook Pay är inledningsvis tillgängligt bara i USA. – Se Facebooks webbsidor. – Facebook Pay ska inte förväxlas med Facebooks planerade kryptovaluta Diem.

[betalningar] [ändrad 13 december 2020]