failover

automatisk överlämning vid fel, felöverlämning, automatisk reserv – en driftsäkerhetsfunktion: en krånglande maskin lämnar automatiskt över arbetet (inte felet) till en annan maskin. – Även: fail-over.

[drift] [driftsäkerhet] [fel] [ändrad 25 april 2022]