Fairphone

en smart mobil som tillverkas utan mineraler från gruvor där arbetarna behandlas illa. – Telefonen gräsrotsfinansierades under 2013, och säljs tills vidare bara i Europa. Den har operativsystemet Android. – Bakgrunden är att en del sällsynta mineraler (konfliktmineraler) som behövs i mobiltelefoner, till exempel koltan (se Wikipedia), ofta bryts i konfliktdrabbade områden där gruvarbetarna arbetar under svåra förhållanden och med låg lön. Fairphone köper råvarorna från områden där det råder fred, och där arbetsförhållandena bedöms vara acceptabla. – Se fairphone.com.

[mobiltelefoner] [ändrad 6 maj 2022]

Dagens ord: 2016-01-28