Faktiskt.se

svensk webbsajt för faktagranskning av nyheter. Sajten öppnades i april 2018, och är ett samarbete mellan bland andra Sveriges Television (svt.se), Sveriges Radio Ekot (sverigesradio.se), Svenska Dagbladet (svd.se), Dagens Nyheter (dn.se) och KIT (kit.se). (Mittmedia planerade att gå med, men ändrade sig, se blogg.mittmedia.se.) Faktiskt.se har inte en gemensam redaktion, utan de deltagande redaktionerna faktagranskar var för sig under var sitt ansvarigt utgivarskap. – Se faktiskt.se och jämför med norska Faktisk. – Faktiskt.se ska inte förväxlas med en annan svenskspråkig sajt med samma namn och snarlik grafisk utformning, fast under domänen eu – se artikel i Hela Hälsingland.

[källkritik] [massmedier] [ändrad 30 maj 2018]

Dagens ord: 2018-05-30