FCC

Federal Communications Commission – den amerikanska radio- och telestyrelsen – den myndighet som reglerar elektroniska kommunikationer – radio, tv, elektrisk och optisk kabel samt satellit. FCC reglerar både teknik (frekvensfördelning med mera), ägandeförhållanden och innehåll (vad som får sändas och inte sändas, till exempel regler om pornografi och barnförbjudet i olika medier).