feature creep

finessjuka, funktionsanhopning – tillägg av fler och fler nya finesser och extrafunktioner i ett datorprogram eller annan produkt, i synnerhet när de nya finesserna inte är efterfrågade och sällan eller aldrig används (se YNGNI). – Jämför med funktionsglidning (function creep).

[systemutveckling] [ändrad 18 maj 2020]