YNGNI

förkortning för ”you’re not gonna need it” – filosofin att man inte ska lägga in för många funktioner när man utvecklar något: de flesta av funktioner­na kommer ändå aldrig att användas. (Se också feature creep.)

[förkortningar på Y] [systemutveckling] [ändrad 5 juni 2017]

Dagens ord: 2023-02-25