tillstånd

  1. (state) – händelser och in­ställningar som påverkar ett programs be­teende. Samma instruktion utförs på olika sätt beroende på vilket tillstånd programmet befinner sig i. Till­stånd kan ses som programmens närminne: det hjälper dem att komma ihåg var de är i pro­gram­körningen och vad de redan har gjort. Program som arbetar med till­stånd kallas för tillståndsbaserade (stateful). Ett tillståndslöst program, däremot, svarar likadant på en instruktion varje gång. Annars kan instruktionen verk­ställas på olika sätt, be­roende på programmets tillstånd. I vissa fall säger regeln att datorn ska gå över till ett annat tillstånd. – Begreppet tillstånd fanns redan i den teoretiska Turingmaskinen från 1930‑talet;
  2. – för engelska permission – se rättig­het.

[datorvetenskap] [it-säkerhet] [programmering] [ändrad 18 februari 2018]