firma

till slutet av 2018 juridisk term för företagsnamn. Eftersom ordet firma i dagligt tal står för företag ändrades terminologin i lagen från den 1 januari 2019. Den juridiska termen är sedan dess företagsnamn. – Läs mer på Bolagsverkets webbsidor.

[företag och ekonomi] [upphovsrätt] [3 augusti 2019]