firmadominant

den del av ett företagsnamn som särskiljer företaget. – Firmadominanten brukar vara det namn som företaget är känt under: Ericsson är firmadominant i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Firmadominanten är inte automatiskt skyddad som varumärke. – Firma- används här i den äldre betydelsen företagsnamn. Termen firmadominant används fortfarande, även om man ibland ser företagsdominant eller företagsnamnsdominant – eller bara dominant när sammanhanget är givet. – Läs också om sekundärt kännetecken (under DBA).

[företag och ekonomi] [upphovsrätt] [ändrad 23 april 2023]