flarf

poesi baserad på resultat från sök­motorer. – Flarf känne­tecknas av ovänt­ade och absurda samman­ställningar av ord, och diktarna strävar ofta efter att chockera. Flarf­poesi har fått en hel del upp­märk­sam­het i litteratur­tid­skrifter sedan termen började användas år 2000. – Läs mer i Wiki­pedia.

[litteratur]