flash crowd

blixtpublik – massor med besökare som samtidigt försöker hämta en webbsida (som reaktion på en händelse, en nyhet eller reklam). – Se också flash mob.

[webbpublicering] [ändrad 28 december 2018]