flerstegssökning

(multi-step search)sökning i flera steg där varje nytt steg utgår från resultatet av det förra. Exempel: Fråga ett: Var ligger Ulan Bator? Svar: I Mongoliet. Fråga två: Hur många invånare har det? Svar: 884 000. Sök­funktionen förstår alltså att ”det” i fråga två syftar på svaret på fråga ett, alltså Ulan Bator. – Flerstegssökning ingår i den version av Siri som ingår i versionen Sierra av macOS.