flerstegssökning

sökning i flera steg där varje nytt steg utgår från resultatet av det förra. –  Exempel: Fråga ett: Var ligger Ulan Bator? Svar: I Mongoliet. Fråga två: Hur många invånare har det? Svar: 884 000. Sökfunktionen förstår alltså att ”det” i fråga två syftar på svaret på fråga ett, alltså på Ulan Bator. – Flerstegssökning ingår i den version av Siri som kom med versionen Sierra av macOS. – På engelska: multi-step search, multistep search. – Se också förfinad sökning.

[språkteknik] [sökningar] [ändrad 4 april 2023]

Dagens ord: 2023-04-06