fleshmeet

möte ansikte mot ansikte mellan personer som annars bara träffas på internet. Se också irl och köttvärlden.