förändringshantering

(change management) – metodiskt genom­för­ande av förändringar i företag och andra or­ga­ni­sa­tioner, till exempel vid införande av nya it-system, program eller rutiner. – Förändringshan­te­ring i snäv bemärkelse är konsten att genomföra förändringar med ett minimum av misstag, obehag och oförutsedda biverkningar. I bredare bemärkelse handlar förändringshantering också om att skapa accep­tans och beredskap bland alla berörda. – Läs mer i Wikipedia.

[företag och ekonomi] [projektarbete] [ändrad 11 december 2017]