förnekbar autentisering

(deniable authentication)autentisering av deltagarna i en meddelandesession utan möjlighet för utomstående att avgöra vilka som har deltagit. Varje deltagare ska alltså, genom autenti­se­ring, kunna vara säker på att de andra del­tagarna är de som de utger sig för att vara. Men en utomstående som uppsnappar med­delandena kan inte bevisa vilka som har deltagit. (Möjligen gissa, men inte bevisa.) – Se också Off‑the‑record messaging.

[dold identitet] [identifiering] [ändrad 3 februari 2018]

Dagens ord: 2019-12-06