anonymitet

tillstånd där en person inför andra inte uppger sitt namn eller annat identifierande kännetecken. – Observera att anonymitet i strikt bemärkelse inte är samma sak som pseudonymitet. Den som verkligen är anonym på internet uppger inget namn alls – det går därför inte att känna igen henne från gång till gång. Detta är i praktiken omöjligt på de flesta forum, eftersom man måste ha ett användarnamn för att göra inlägg. När man talar om anonymitet på internet menar man därför ofta användning av användarnamn eller andra beteckningar som bara används en gång. – Observera att anonymitet på internet inte nödvändigtvis innebär att man är ospårbar.

[dold identitet] [3 maj 2018]

Anonymouth

ett program som gör det svårare att identifiera författaren av en text. –Anonymouth analyserar först texter skrivna av en skribent för att hitta ord och formuleringar som är typiska för den skribenten. (Det kallas för stilometri.) Sedan ersätter Anonymouth sådana ord och formuleringar med andra, som har samma innebörd, men som inte är kännetecknande för skribenten. Exempel på sådana förändringar, gjorda med Anonymouth, finns i denna artikel i tidskriften New Republic. Programmet har utvecklats av Rachel Greenstadt (länk) med flera på Drexel University i Philadelphia. Koden till Anonymouth finns på GitHub.

[dold identitet] [språkteknik] [ändrad 5 februari 2019]

pseudonymisering

ersättning av en identitetsbeteckning med en pseudonym. – Pseudonymisering används bland annat i medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning. Man byter ut namn, personnummer eller annan beteckning som är knuten till en bestämd person mot ett namn eller nummer som inte kan knytas till den personen. Det är däremot möjligt att ta reda på vilken person en pseudo­nym står för om man har tillgång till extra information, som dock ska hållas hemlig och åtskild från det undersökningsmaterial som bearbetas. Pseudonymisering är alltså inte samma sak som avidentifiering av ma­te­rial; avidentifiering innebär att all information som kan användas för att identifiera personer tas bort permanent. – Se också k‑anonymitetkvasiidentifierare och perturbation.

[dold identitet] [identifiering] [pseudonymer] [ändrad 16 april 2018]

Njalla

tjänst för anonym registrering av domäner. Njalla registrerar domäner på begäran av sina kunder och står sedan som ägare av domänen. Kunden disponerar domänen och kan publicera webbsidor på den, men kunden kan inte spåras. Njalla startades i april 2017 av Peter Sunde Kolmisoppi, en av grundarna av Pirate Bay. – Se njal.la. – Namnet: Njalla är ett samiskt ord för stolpbod eller härbre: ett litet för­råds­hus byggt på en stolpe för att det ska vara svår­åt­kom­ligt för djur.

[dold identitet] [domäner] [26 april 2017]

anonymisering

  1. – döljande av identiteten hos den som kommunicerar på internet. (Eller genom annat datanätverk.) Det innebär i praktiken att försöka göra det omöjligt för mottagaren, eller någon som avläser kommunikationen, att spåra meddelandet tillbaka till avsändarens dator. Det som döljs är i själva verket IP-adressen för den dator som med­delandena kommer från. Vilken person som sitter vid datorn kan den som tar emot eller avläser meddelandena inte avgöra, utom genom slut­ledningar. – Ett sätt att anonymisera avsändaren av ett meddelande eller en besökare på en webbplats är att använda en anonymiseringstjänst. Om man också vill dölja vem som är mottagare av meddelandet kan man använda nätverket Tor;
  2. – döljande av identiteten av personer som omnämns i förteckningar över personuppgifter. Se till exempel k-anonymitet, kvasiidentifierare,  perturbation och pseudonymisering.

[datakommunikation] [dold identitet] [personuppgifter] [ändrad 10 november 2018]

ungoogleable

ogooglingsbar – [om något] som inte går att hitta med Google eller andra sökmetoder på internet: uttrycket används om människor som medvetet går in för att inte lämna några elektroniska spår.

[jargong] [sökmotorer] [ändrad 24 januari 2018]