fragmentidentifierare

länk som går till en del av ett dokument, till exempel till ett avsnitt av texten eller till en bild. Fragmentet kan vara en del av ett annat do­ku­ment än det som fragmentidentifieraren finns i, eller en del av samma dokument. Känns igen på att nummertecknet # ingår i länken. – På engelska: fragment identifier.

[webbpublicering] [ändrad 5 augusti 2019]

Dagens ord: 2019-08-06