nummertecken

(number sign) – tecknet # när det finns på tangent­bord. Tecknet används i flera samman­hang och har då olika namn, som beskrivs här:

  1. – på tangentbord: nummertecken, på engelska number sign. Det har knappast någon funktion i svensk text, men det används i programmering. På engelska (men inte på svenska) används tecknet för numrering – #1, #2, #3…, vilket utläses ”number one, number two, number three…”;
  2. – på telefoners knappsats: fyrkant, på engelska square eller hash. Kallas också för ”bräd­hög”, ”brädstapel”, ”staket”;
  3. – se hash­tagg (kallas också för fyrkants­tagg);
  4. – i notskrift: kors, noga räknat ett annat tecken, men # duger som ersättning i löpande text: C# för ciss. På engelska: sharp. (Se programspråken C sharp och F sharp.)
  5. – på amerikansk engelska kallas tecknet ibland för pound sign;
  6. – vid diktering på engelska också crunch (se också Crunchbang).

[tecken] [ändrad 19 december 2019]