frånkoppling

strävan efter att använda kommunikation och tjänster på internet och i mobiltelefoner så lite som möjligt. Det är motsatsen till att vara uppkopplad. Det är skillnad mellan frånkoppling i denna betydelse och nerkoppling, som bara betyder att man avslutar en kommunikationssession.  – På engelska: disconnect, disconnection, disconnecting.

[digitalfritt] [nätverk] [4 januari 2019]

Dagens ord: 2019-01-06