Freescale

Freescale Semiconductor Inc – tidigare: Motorolas processor­till­verkning, 2004—2015 ett avknoppat självständigt aktie­bolag. I mars 2015 köptes Free­scale av nederländska NXP Semiconductors och upphörde därefter att existera som varumärke. – Se nxp.com.

[avknoppningar] [uppköpt] [ändrad 7 december 2017]