frekvensaggregering

(carrier aggregation, förkortat CA) – överföring av meddelande i mobilnät på flera näraliggande frekvenser samtidigt. Detta används i 4g för att öka kapaciteten när det behövs för ett visst meddelande. Det kan till exempel gälla video. (Carrier betyder här bärfrekvens.) – Bakgrund: När man säger att mobiltelefoni sänds på en viss radiofrekvens, till exempel på 900 megahertz, är det en förenkling. I själva verket används ett band av frekvenser runt 900 megahertz, och varje samtal tilldelas en del av det bandet. Detta hanteras automatiskt av mobilnätet. Frekvenserna kan, men behöver inte ligga, intill varandra. Eftersom mobil kommunikation är paketbaserad är detta i princip enkelt: svårigheten ligger i att samordna.

[mobilt] [ändrad 14 augusti 2019]