frenemy

friend + enemy – frenemies – företag som samarbetar på vissa områden och konkurrerar på andra. Apple och Microsoft konkurrerar till exempel om operativsystem, men Microsoft utvecklar samtidigt applikationer för Mac.

[företag och ekonomi] [jargong] [ändrad 29 januari 2018]