FromThePage

ett projekt för manuell transkribering av handskrifter till digital text. – FromThePage är dels ett program som underlättar transkribering, dels en webbplats. Det finns flera pågående transkriberingsprojekt som man kan delta i, men man kan också påbörja ett eget. Det finns ett antal hjälpmedel som underlättar arbetet. – Se fromthepage.com.

[arkiv och bibliotek] [språk] [ändrad 24 maj 2016]