frontend

användarsida, frontsystem, fronten, framände; som adjektiv användarnära – den del av ett system som slutanvändaren ser, till exempel en Windows‑applikation eller en webbsida. Motparten är backendgrundsystem, bakände.

[it-system] [ändrad 15 oktober 2018]