fullt avslöjande

(full disclosure) – principen att brister i it-säkerhet (sårbarheter) ska göras allmänt kända så snart de upptäcks. – Principen gäller säker­hets­luckor i program, på webb­sidor och i teknisk utrustning. Detta gäller i praktiken främst om bristerna upp­täcks av utom­stående. En vanlig erfarenhet är nämligen att det inte lönar sig att rapportera upp­täckta sårbarheter i tyst­het till det företag som levererar produkten med sår­bar­heten. Antingen händer ingenting eller också blir den som rapporterar felet åtalad. Om säkerhetsluckan däremot publiceras på inter­net, så att tusen­tals hackare kan utnyttja den för att göra attacker, tvingas före­taget att rätta till felet så snabbt det går. – Prin­cipen fullt avslöjande mot­arbetas av rörelsen Antisec Movement.

[avslöjanden] [sårbarheter] [ändrad 16 maj 2018]

Dagens ord: 2014-08-06