fuzzing

  1. – även fuzz testing – metod för test av program: man matar in slumpmässigt framtagna data (”fuzz” eller ”en fuzzer”) i programmet och ser vad som händer. Oftast händer ingenting, och de fel som uppstår är ofta triviala. Därför brukar fuzz testing kombineras med målinriktad sökning efter fel;
  2. – metod för attack: angriparen skickar lätt felaktiga anrop till den dator som ska angripas. Anropen är tillräckligt korrekta för att datorn ska bearbeta dem, men de innehåller avsiktliga fel som kan få datorn att krångla eller krascha.

– Se också fuzzy.

[attacker] [testning] [ändrad 17 april 2018]

Dagens ord: 2016-04-06