gamification

”spelifiering” – det att dator­spel på­verkar ut­form­ningen av andra ting. Webbsidor och andra tjänster får form och funktion som har in­spi­re­rats av datorspel. Även: att något görs om till dator­spel, till exempel en film eller en bok. På engelska kallas det också för ludi­fi­ca­tion eller (ovan­ligt) ludisation efter latinska ludus, spel. – Se också kon­su­ment­i­se­ring.

[spel] [ändrad 17 december 2018]