ludification

att göra datorspel av något – se också gamification. Kommer av latinets ludus, spel. Även: ludisation. – Ordet kan i princip försvenskas till ludifiering, men eftersom det är obegripligt för de flesta är det bättre med spelifiering.

[spel] [språktips] [ändrad 17 december 2018]