GAP

generic access profile – den grundläggande teknik som gör att DECT‑telefoner av olika märken fungerar ihop. GAP är de grund­läggande funktioner som är gemen­samma för alla trådlösa telefoner som följer DECT‑standarden. Det består av tekniken för att ringa och ta emot telefonsamtal samt för att knyta en telefon till en viss bas­station. Mer avancerade funktioner, som nummer­presentation och talsvar, varierar från märke till märke.

[förkortningar på G] [telefoni] [ändrad 2 februari 2018]