RSVP

resource reservation protocol – protokoll som används för att reservera kapaci­tet på internet för viss trafik, som multisändning eller annan trafik som kräver stor, ostörd bandbredd. (Se garanterad tjänstekvalitet.) RSVP fungerar med versionerna 4 och 6 av internetprotokollet IP. Normal internettrafik går utan garantier. (Se best effort.) – Förkortningen RSVP är hämtad från inbjudningskort, där RSVP (répondez s’il vous plaît) motsvarar svenska O S A (om svar anhålles).

[internet] [förkortningar på R] [ändrad 1 november 2017]