rsvp

resource reservation protocolprotokoll som används för att reservera kapacitet på internet för viss trafik, som multisändning eller annan trafik som kräver stor, ostörd bandbredd. (Se garanterad tjänstekvalitet.) Rsvp fungerar med versionerna 4 och 6 av internet-protokollet ip. Normal internettrafik går utan garantier. (Se best effort.) – Förkortningen rsvp är hämtad från inbjudningskort, där rsvp (répondez s’il vous plaît) motsvarar svenska o s a (om svar anhålles).