NREN

förkortning för national research and education network, alltså: nationellt forsknings- och utbildningsnätverk. Ett sådant nätverk kan, men behöver inte, vara skilt från internet för att ge snabbare och mer till­för­litlig kommu­nika­tion.

[forskning] [förkortningar på N] [nätverk] [ändrad 9 juni 2019]