Gen Con

mässa för datorspel och andra slags spel. – Gen Con har anordnats på olika platser sedan 1967. Det är nu en av de största mässorna i USA. Sedan 2003 anordnas Gen Con i Indiana­polis, Indiana. Det arrangeras också mässor i Europa och Austra­lien. – Gen Con är kort för Geneva Convention efter Lake Geneva i Wisconsin, där en av de första mässorna hölls. Namnet anspelar också på Genèvekonventionerna (länk). – Gen Con hotade i mars 2015 att lämna Indiana­polis efter att Indiana hade infört en lag om ”religions­frihet” som ger affärs­inne­havare rätt att dis­kri­mi­nera homo­sexu­ella och trans­personer (se brev till Indianas guver­nör, länk). – Se gencon.com.

[mässor och konferenser] [spel] [ändrad 6 november 2017]

Dagens ord: 2015-04-07