Gentoo

ett utförande av Linux. – Gentoo skiljer sig från andra dis­tri­bu­tioner av Linux genom att det kom­pi­leras på plats av användaren, och då an­passas till den dator som det ska köras på. – Gentoo hette först Enoch Linux. Namnet Gentoo är taget från den snabbaste ping­vin­arten (se Tux). – Se gentoo.org. – Kubanska Nova byggde på Gentoo.

[linuxdistributioner] [ändrad 20 juli 2017]