Nova

  1. – ett kubanskt utförande av Linux, släppt i början av 2009. – Version 1 byggde på Gentoo, men version 2 byggde på Ubuntu. – Efter en version av Nova från 2013 dröjde det till 2022 tills det kom en ny version, Nova 8.0. – Den första versionen av Nova hette Baire efter en ort på Kuba. Därför kallades ope­ra­tiv­sys­te­met ibland för Nova Baire, men benämningen Escritorio Baire används också (Escritorio betyder bokstavligen skrivbord, alltså användarmiljö). – Se nova.cu (på spanska);
  2. – (från Palm) – se WebOS.

[linuxdistributioner] [ändrad 24 november 2022]

Dagens ord: 2013-01-14