geotaggning

(geotagging) – komplettering av digital information med dold information (taggar) som gör att man lätt kan hitta platserna på digitala kartor. Exempel är digital­kameror med inbyggd GPS-mot­tagare: varje bild förses automatiskt med information om var bilden togs (geo­grafiska koordi­nater). Närmare beskrivning finns i Wikipedia. – Se också platsbaserad tjänst.

[geo] [ändrad 6 augusti 2017]