gest

kroppsrörelse som en dator kan uppfatta och tolka som en instruktion. En funktion som, med användning av kameror eller på annat sätt, kan uppfatta och känna igen gester kallas för gestigenkänning, på engelska gesture recognition. Det ingår, där det förekommer, i datorns (eller mobil­tele­fonens) användar­gräns­snitt. – På engelska: gesture. – Se också fingergest och geststyr­ning.

[användargränssnitt] [ändrad 10 september 2019]