geststyrning

(gesture control, gesture interface) – användning av kropps­rörelser för att ange vad en dator ska göra. (Dator i vid be­märkelse, alltså också smarta mobiler, spel­­konsoler och annat.) Det finns två huvud­typer av gester som förekommer i användargränssnitt:

  1. – gester som utförs med fingrarna (fingergester) eller med en elektronisk penna på datorns styr­platta eller direkt på bild­skärmen. Sådana gester kan användas på prak­tiskt taget alla smarta mobiler;
  2. – gester som utförs i fria luften och som datorn upp­fattar med kamera, med radar eller på annat sätt. Sådana gester användes först för dator­spel som i Microsofts Kinect† och Wii†. Senare kom liknande för person­datorer, som Leap. – Google utvecklar miniatyr­radar för gest­styrning, se Project Soli, och svenska Acconeer utvecklar också radar för geststyrning.

[användargränssnitt] [spel] [ändrad 6 mars 2019]

Dagens ord: 2016-04-07