girig

(greedy) – om sökvillkor: som hittar alla fraser som innehåller det som söks, även om det bara är en del av ordet eller frasen. Termen girig an­vänds när man söker efter text med reguljära uttryck. – Enkelt exempel: om man söker efter ”skog” med ett girigt reguljärt uttryck får man träff på ord som ”granskog”, ”bokskog”, ”skogvaktare” och ”älskog”. Men med ett icke‑girigt reguljärt uttryck får man bara upp ”skog”. – Se också girig algoritm.

[sökningar] [ändrad 17 september 2019]

Dagens ord: 2019-08-07