gitter

(dither) – i bildbehandling: finkornigt mönster av bildpunkter (pixlar) i flera färger. På normalt betraktningsavstånd ser det ut som en jämn färgyta. – Gitter har använts för att framställa färgtoner som bildskärmen eller skrivaren inte kan framställa som en homogen yta. Metoden har kommit ur bruk när det gäller bildskärmar, eftersom moderna bildskärmar kan generera tiotusentals färgtoner. – Målet är att ett gitter ska te sig som en jämn yta för betraktaren, men under vissa omständigheter kan det uppstå oönskade bieffekter (artefakter), till exempel så kallad bandning. – Gitter används också för att simulera halvgenomsiktliga ytor när man arbetar med datorgrafik i flera lager. Då består mönstret av färgade bildpunkter och ”hål” som inte har någon egen färg. På hålens plats ser man i stället färger från bakomliggande bilder. – Förväxla inte gitter med jitter. De två orden uttalas lika­dant.

[bildbehandling] [färg] [ändrad 30 januari 2018]