artefakt

  1. – oönskad bieffekt av teknisk process, till exempel när det blir linjer eller fläckar på en digital bild som effekt av kom­pri­me­ring;
  2. – en produkt: ett tydligt avgränsat resultat eller del­resul­tat (ett före­mål, ett doku­ment, ett program) från ett projekt;
  3. – i systemutveckling: ett program som är färdigt och för­packat så att det kan in­stal­le­ras och köras;
  4. – ursprunglig betydelse: något som har skapats av män­niskor, inte av naturen.

– På engelska: arte­fact eller arti­fact. Båda stav­ning­arna används.

[fel] [systemutveckling] [ändrad 8 juni 2020]