gizmo

manick, pryl, grej – i synnerhet mindre, handhållna grejer, verktyg och tillbehör. – Ordet är känt sedan 1940‑talet, då det var amerikansk militärjargong. På 1950‑talet fanns en helikopter som hette Gizmo, och i filmen Gremlins finns en figur med det namnet. – Se också Gizmo5† och gadget.

[hårdvara] [jargong] [ändrad 31 mars 2020]