Gizmo5

ett nerlagt nätverk för internettelefoni och ett klientprogram för det nätverket. Uppköpt av Google i november 2009 och nerlagt 2011. Gizmo5 konkurrerade främst med Skype, men byggde huvudsakligen på öppna standarder som SIP. Klientprogrammet var dock inte öppet. – Gizmo5 startades under namnet Sipphone, senare Gizmo Project, av Michael Robertson, grundare av Linspire. – Se också ordet gizmo.

[nerlagt] [telefoni] [ändrad 31 mars 2020]